Tuyển dụng

 1. Tại ARIS, chúng tôi tôn trọng không gian phát triển cá nhân, điều này có nghĩa:
 • Nhân viên được coi như đối tác, được chia % lợi nhuận
 • Nhân viên có điều kiện môi trường làm việc tốt nhất ( Sạch sẽ, không gian thoải mái, ít áp lực, tự do sáng tạo,…)
 • Nhân viên được tham gia học tập phát triển bản thân, con đường sự nghiệp
 • Nhân viên được lựa chọn con đường sự nghiệp và công danh mà họ mong muốn.
 • Nhân viên được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước.

“ Coi trọng phát triển cá nhân nhưng không sùng bái cá nhân, ngay chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc cũng không được tự phá khỏi nguyên tắc này”.

 1. Tại ARIS, chúng tôi coi trọng sự đoàn kết, làm việc tập thể
 • Tiêu chuẩn hàng đầu là biết “lắng nghe”
 • Tiêu chuẩn thứ hai là biết “hợp tác làm việc”
 • Tiêu chuẩn thứ 3 là biết “truyền đạt thông tin”
 • Tiêu chuẩn thứ 4 là biết “hài hòa lợi ích”. 

“ Lợi ích công ty hài hòa lợi ích bản thân. Không có tổ chức nào đủ sức để chi trả cho công việc kém hiệu quả, chỉ có lợi cho bản thân, chính vì thế tinh thần xây dựng tại tổ chức được đề cao”.

 1. Tại ARIS, những điều sau đây không được hoan ngênh
 • Tham ô tài sản, thời gian của công ty
 • Chống đối, ngầm chống đối, không thực hiện việc công ty bàn giao
 • Luôn không hoàn thành nhiệm vụ
 • Tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty. 
 • Vô trách nhiệm, hay đổ lỗi
 • Không chịu học tập, phát triển năng lực
 • Coi thường đồng nghiệp, khinh thường khách hàng
 • Vi phạm pháp luật

“Vị trí nào trách nhiệm đó, luôn đặt vị trí của mình ở vị trí người đối diện để xem xét”

Để ứng tuyển: Mời bạn hoàn thành các chương trình học tập và nộp đơn ứng tuyển đúng vị trí mong muốn tại CÔNG TY GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN MAGIE

Đi đến website: magie.com.vn