Thương mại điện tử biểu hiện trình độ phát triển quốc gia

Thương mại điện tử biểu hiện trình độ phát triển quốc gia

Một mặt hàng trước đây chỉ phục vụ nhu cầu thiểu số nay trên trên sàn thương mại điện tử có thể chạm tới hàng tỉ người mua nâng khả năng sản xuất đáp ứng lên hàng trăm hàng ngàn lần.

Thương mại điện tử biểu hiện trình độ phát triển quốc gia
Thương mại điện tử biểu hiện trình độ phát triển quốc gia

Chúng tôi sẽ rất vui khi nghe những suy nghĩ của bạn

Phản hồi của bạn

ICen.vn
Logo
Đặt lại mật khẩu
Giỏ hàng mua sắm