Giới thiệu

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ARIS – MSDN: 5500547375, thành lập từ 06/02/2017, là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giải pháp công nghệ trên internet, Thương mại điện tử và sử dụng công nghệ cao. Người đại diện pháp luật: Tòng Văn Chiên

Liên hệ: ….

Sản phẩm cốt lõi của Aris: Thiết kế phát triển website, Thiết kế phát triển app mobile nền tảng di động, cung cấp các giải pháp chuyển đổi số.

Năm 2020, Aris là thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Sơn La – SBA, xem thông tin:…..

Năm 2021, Aris có 10 công ty thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xem thông tin các công ty thành viên:….

Aris có 112 đối tác là cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, xem đối tác chính:…

Tên quốc tế: ARIS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: ARIS CO.,LTD

Mã số thuế: 5500547375

Địa chỉ thuế: Bản Tra, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Văn Chiên

Điện thoại: 0963283158 Ngày cấp: 06/02/2017

 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet – 4791
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động – 5610
 • Dịch vụ ăn uống khác – 5629
 • Xuất bản sách – 5811
 • Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ – 5812
 • Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ – 5813
 • Hoạt động xuất bản khác – 5819
 • Xuất bản phần mềm -5820
 • Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình – 5911
 • Lập trình máy vi tính – 6201
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính – 6202
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính – 6209
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan – 6311
 • Cổng thông tin – 6312
 • Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác – 6430
 • Hoạt động cho thuê tài chính – 6491
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu – 6619
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên – 7211
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ – 7212
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược – 7213
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp – 7214
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội – 72212
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn – 7222
 • Quảng cáo – 7310
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận – 7320
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng – 7410
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu – 7490
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp – 8211
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác – 8219
 • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi – 8220
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại – 8230
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu – 8559
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí – 9000
 • Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ – 9411
 • Hoạt động của các hội nghề nghiệp – 9412