Đăng ký mở cửa hàng

Hướng dẫn đăng ký

Trường hợp 1: Dùng điện thoại quét mã QR code hoặc bấm nút đến nhóm hỗ trợ. Đội ngũ ICen hỗ trợ 24/7.

Trường hợp 2: Đăng ký / Đăng nhập 

Sàn thương mại ICen miễn phí mở tài khoản bản hàng và sẽ luôn vậy.

Quy định: Kích thước hình ảnh sản phẩm tiêu chuẩn là 600 x 600 px

Tuân thủ theo quy định về Luật thương mại điện tử của Nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ICen.vn
Logo
Đặt lại mật khẩu
Giỏ hàng mua sắm